ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter ตอน ที่พักราคาถูก ประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียจะเจริญขึ้นถ้าลบ การแบ่งชนชั้นไป เพราะวรรณะจัณฑาล เป็นอะไรที่ลำบากมากที่สุด ถึงมีความฝันก็ไม่สามารถ ทำอะไรได้สักนิด การทำแบบนี้มันคือการกดขี่ มนุษย์ ที่ต้องอยู่ใต้ตีน.

ผู้ประกาศข่าวสาวที่เซ็กซี่ที่สุดในโลก?

เจอนักข่าวแบบนี้ คงต้องดูรายการสภาพอากาศมากกว่านี้ ประเทศไทยควรมีนักข่าวแบบนี้เอะๆ คนจะได้สนใจข่าวมากขึ้น เป็นอะไรที่ทำให้ข่าวน่าสนใจมากขึ้น ชอบสุด ๆ อยากได้เมียแบบนี้ คนอะไรก็ไม่รุ้ หุ้นก็ดี หน้าตก็ดี