ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter ตอน ที่พักราคาถูก ประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียจะเจริญขึ้นถ้าลบ การแบ่งชนชั้นไป เพราะวรรณะจัณฑาล เป็นอะไรที่ลำบากมากที่สุด ถึงมีความฝันก็ไม่สามารถ ทำอะไรได้สักนิด การทำแบบนี้มันคือการกดขี่ มนุษย์ ที่ต้องอยู่ใต้ตีน.